Huippuunsa viritetty ohjelmistotoimitusympäristö vauhdittaa kehitystyötä

Merkittävä osa OPn ohjelmistokehityksestä on ulkoistettu talon ulkopuolisille palveluntuottajille. Monien toimittajien yhteistyötä varten on tarpeen tarjota yhteisiä työkaluja ja parhaassa tapauksessa kehitystiimien itsensä ei tarvitsisi käyttää aikaa niiden ylläpitoon. Eficode pitää ohjelmistotoimitusympäristön hyrräämässä luotettavasti, jotta kehittäjät voivat keskittyä siihen työhön, johon heidät on palkattu.

Kaikki OPn Java-pohjaisen ohjelmistotuotannon osat aina koodin toimittamisesta laadunvarmistukseen ja dokumentaatioon toteutetaan kaikille osapuolille yhteisessä ympäristössä. Koska jopa yli 2000 ohjelmoijaa eri maantieteellisillä alueilla käyttää ohjelmistotoimituksen ympäristöä yhtä aikaa, on palvelun toimittava saumattomasti ja kommelluksitta. Ympäristö sisältää SVN- ja Git -versionhallintapalvelut, vaatimustenhallintajärjestelmän, dokumentaatio- ja identiteetinhallintajärjestelmän sekä CI-palvelimet ja artifaktivarastot kokonaispalveluna.

Ympäristön on oltava käytettävissä 99,5 prosenttia ajasta, kellonlyömästä ja viikonpäivästä riippumatta. Luotettavan ohjelmistotoimitusympäristön ylläpitäminen osoittautui kuitenkin OPlle liikaa aikaa ja rahaa syöväksi tehtäväksi.

Eficode hyppäsi OPn avuksi ohjelmistotoimitusympäristön kehitystyöhön ja ylläpitoon. Ympäristöstä tarjottavien ohjelmistotyökalujen tuki ja koko ohjelmistotoimitusympäristö siirrettiin Eficoden ylläpitotiimin hellään huomaan. OPn oma henkilöstö vapautui järjestelmän ylläpidosta, sillä suuri osa toimenpiteistä siirtyi joko OPn ohjelmistokehitystiimeille tai Eficodelle.

Uutena komponenttina ympäristöön tuotiin Deveo, joka mahdollistaa OPn käyttöoikeuksien hallinnan siirtämisen keskitetystä mallista projektipäälliköille ja kehitystiimeille. Projektien käyttöoikeuksia pystytään hallitsemaan joustavammin, mikä lyhentää projektitiimien vasteaikoja oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Toimiva ja luotettava ohjelmistotoimitusympäristö antaa kehittäjien keskittyä ydinosaamiseensa, OPn asiakkaita palvelevien ominaisuuksien kehittämiseen. Uuden ympäristön tarjoama hyvä näkyvyys projekteihin mahdollistaa nopeat palautekierrokset ja tuo joustavuutta kehitysprosesseihin.

Ympäristö tarjoaa mahdollisuuden projektien työtapojen ripeään kehittämiseen ja automatisoinnin lisäämiseen entisestään. Uusi ympäristö tarjoaa mahdollisuuden monien erilaisten integraatioiden ja automatisointien käyttöönottoon ilman, että asialla tarvitsee vaivata ylläpitoa.