Automaatiolla tehoa testaukseen

STEERI_logo_vaaka-01

Asiakkaidensa myynti- ja markkinointihaasteita asiakastiedon ja viestinnän työkaluin ratkova Steeri kaipasi tehoja ohjelmistotuotantonsa testaamiseen. Steeri halusi automatisoida testaustaan ja valitsi työkaluksi selkokielisen ja helppokäyttöisen Robot Frameworkin. Automatisoinnin käyttöönotossa Steeri hyödynsi Robot Frameworkin ydinkehittäjiin kuuluvan Eficoden osaamista.

Työläästä manuaalitestauksesta automaattiseen laadunvarmistukseen

Steeri suoritti osan testauksista edelleen manuaalisesti, mikä söi runsaasti työtunteja. Osa testeistä taas oli aiemminkin tehty automaattisesti eri työkalun turvin, mutta testitulosten luettavuus ei vastannut Steerin tarpeita. Steeriläisillä ei myöskään ollut aiempaa käyttökokemusta Robot Frameworkista. Pitkille opettelujaksoille ei kuitenkaan ollut aikaa hektisen ohjelmistokehityksen keskellä.

Eficode opasti Steerin henkilökuntaa Robot Frameworkin peruskäsitteisiin sekä konkreettiseen testaamiseen. Tiiviin koulutuksen aikana osallistujat kirjoittivat aitoja testitapauksia, jotka voitiin viedä suoraan Steerin tuotantokäyttöön. Käytännön harjoitusten aikana osallistujat saivat sekä henkilökohtaista opastusta että välittömiä vastauksia koulutuksen aikana nousseisiin kysymyksiin.

Tiiviin koulutuksen aikana osallistujat kirjoittivat aitoja testitapauksia, jotka voitiin viedä suoraan Steerin tuotantokäyttöön.

Käytännön harjoituksiin ja henkilökohtaiseen opastukseen perustuva koulutus mahdollisti Robot Frameworkin käyttöönoton nopeassa aikataulussa. Tiivis koulutus tuotti Steerille välittömästi konkreettisia tuloksia valmiiden testitapausten muodossa. Robot Framework on vähentänyt manuaalista työtä testausvaiheessa, ja selkokielinen kirjoitusmuoto on parantanut testitapausten luettavuutta ja poikkeamien havaitsemista.

Lue lisää

Peliresepti siirtyy liukkaasti laitteisiin automaation avulla.

Lue

Testiautomaation avulla eroon testivaiheen pullonkauloista.

Lue