Auditoinnista kehittämisen draiveri

Areenan auditointi paljasti nykytilan ja nosti esiin ideoita uudistuksille.

caselogo

Yle Areena on verkkopalvelu, jossa voi katsella Ylen tv- ja radiokanavien ohjelmistoa sekä palveluun varta vasten tuotettua sisältöä. Suomen suosituin netti-tv ja nettiradio uudistettiin vuonna 2012 useamman toimittajan voimin.

Kasvavat kävijämäärät lisäsivät muutospaineita

Koko kansan mediana Yle Areenaan kohdistuu muutospaineita. Käyttäjämäärät kasvavat kovaa vauhtia, ja palvelulta odotetaan paljon.

Areenan tekniseltä toteutukselta vaaditaan kehityskelpoisuutta. Yle halusi varmistaa, että järjestelmä kykenee saavuttamaan sille asetetut tavoitteet nyt ja tulevaisuudessa. Järjestelmän toimittajilta oltiin saatu jo raportteja, mutta Yle halusi ottaa mukaan myös kolmannen osapuolen näkemyksen järjestelmän tilasta.

Eficoden auditoijat haastettiin tiukalla aikataululla. Aiemmin heille tuntematon monitoimittajaympäristössä kehitetty kokonaisuus tuli ottaa haltuun nopeasti.

Analysoimme järjestelmän ja paikansimme kipupisteet

Areenan tekniseltä toteutukselta vaaditaan kehityskelpoisuutta. Yle halusi varmistaa, että järjestelmä kykenee saavuttamaan sille asetetut tavoitteet nyt ja tulevaisuudessa. Järjestelmän toimittajilta oltiin saatu jo raportteja, mutta Yle halusi ottaa mukaan myös kolmannen osapuolen näkemyksen järjestelmän tilasta.

Eficoden auditoijat haastettiin tiukalla aikataululla. Aiemmin heille tuntematon monitoimittajaympäristössä kehitetty kokonaisuus tuli ottaa haltuun nopeasti.

yle-areena-devops

Lopputuloksena parempi ymmärrys nykytilasta

Auditoinnin tulokset koottiin kattavaan dokumenttiin, joka käsittää järjestelmän keskeisimmät ongelmakohdat ratkaisuehdotuksineen. Pääkohdat käytiin läpi Ylen kehitysorganisaation kanssa.

Järjestelmäpäälliköt pystyivät raportin pohjalta vahvistamaan oman näkemyksensä järjestelmän nykytilasta. Tekemämme selvitystyö toimii nyt draiverina sisäiselle kehittämiselle ja laadun parantamiselle.

Lue lisää

Peliresepti siirtyy liukkaasti laitteisiin automaation avulla.

Lue

Metso DNA -teollisuusjärjestelmä siirtyi työläästä manuaalitestauksesta sukkelaan automaatioon.

Lue

Kiinteistökaupan verkkopalvelu helpottaa ja nopeuttaa kiinteistöasioiden hoitoa.

Lue